Podpora kompetencí učitele pro rozvoj kultury učení v jazykově, kulturně a výkonnostně heterogenních třídách podle principů a zkušeností celostní pedagogiky.

< Titulní strana

  1. Cíle a obsahy
  2. Pozadí
  3. Průběh projektu
  4. Partnerské instituce
  5. Nabídky dalšího vzdělávání
  6. Hodnotící zprávy
  7. Kontakty


Další obsah: Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4

Cíle:

Cílem tohoto vzdělávacího projektu je další rozvoj osobních, didaktických a sociálních kompetencí učitele a jeho příprava na výuku v kulturně, jazykově, výkonnostně anebo společensky heterogenních třídách.

Projekt je zaměřen na učitele všech typů a stupňů škol, kteří se stále častěji musejí vypořádávat s takovými vyučovacími situacemi, ve kterých je učení výrazně ztíženo stále častějšími individuálními poruchami učení, kolektivním odporem k učení, konflikty a narušováním výuky všeho druhu.

V uzavřených situacích tak budou moci učitelky a učitelé všech typů škol z různých zemí zažít inhomogenitu skupiny tak hodnověrně jako jejich žačky a žáci.

Aby bylo možné navodit takovéto situace, které jsou nejen pěkné a zajímavé, ale někdy i zatěžující, je potřeba, aby měli účastníci dostatečné množství vlastních zkušeností z vlastního zaměstnání (viz též 5. Nabídka).

top


Modul 1:

První modul slouží jako  úvod do celostní pedagogiky. Na základě osobních, sociálních a odborných schopností (vlastní kompetence, sociální kompetence, didaktická kompetence) budou zprostředkována východiska a metodické přístupy celostní pedagogiky, a to ve spojení s poznáváním lidí z jiných kulturních kruhů.
To lze spojit mimo jiné i s následujícími body:

top


Modul 2:

2. modul slouží k prohloubení prožitku celostní pedagogiky a k rozšíření poznatků o ní. Schopnosti a kompetence získané v modulu 1 budou východiskem k tomu, abychom se mohli v diferencovaném vlastním vnímání a ve vlastní reflexi věnovat přibližně těmto bodům:

top


Modul 3:

Na tomto modulu spočívá těžiště  didaktického prohloubení celostní pedagogiky.

Zúčastnění učitelé a učitelky si mají rozšířit získané kompetence a zároveň by se měli obsahově vypořádat s celostně pedagogickými možnostmi didaktické přípravy výuky.
Sem patří např.:

top


Modul 4:

Tento modul slouží k práci s předsudky, extrémy a etnocentrickými perspektivami. Zároveň budou vyzkoušeny a prohloubeny dosud získané kompetence při práci v následujících oblastech: