CELOSTNÁ PEDAGOGIKA TRANSNATIONAL
PROJEKT 71520 -CP-1-1999-1-AT-COMENIUS- C3.1
NA PODPORU UČITEĽSKÝCH KOMPETENCIÍ A KULTÚRY UČENIA V EURÓPE

 


OBSAH

  1. Ciele a obsah
  2. Pozadie
  3. Priebeh projektu
  4. Partnerské inštitúcie
  5. Ponuky vzdelávania
  6. Hodnotiace správy
  7. Kontakty

 

 

 

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej únie v rámci programu Sokrates. Obsah tohto projektu neodráža náhľady Európskej únie a preto Európska únia nenesie za to žiadnu zodpovednos?.